Penning Restauratie

brons

Nusselderpenning
Prijspenning, genoemd naar de initiatiefnemer van de VvAWR,
gemaakt in opdracht van deze vereniging, 2014